Pages: [1]   Go Down
Print
Author Topic: น้ำมัน 91 กับ 95 ใช้อันไหนดี  (Read 12727 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Kong
มือขวาพี่ใหญ่ *0*
***
February 07, 2016, 08:01:21 AM

พลังน้ำใจ 16
Offline Offline

Posts: 134« on: December 16, 2009, 04:55:28 PM »
Go Up Go Down

ถาม ความหมายของค่าออกเทน
ตอบ ค่าออกเทนคือคุณสมบัติของน้ำมันที่แสดงความสามารถในการต้านทานการจุดระเบิดก่อนเวลาที่กำหนดในเครื่องยนต์เบนซิน หรือเป็นตัวเลขแสดงความต้านทานการน็อคของเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซินอย่างไรก็ตามเครื่องยนต์แต่ละรุ่นแต่ละแบบ จะมีความต้องการออกเทนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการออกแบบของบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ถ้าใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตรงตามที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์กำหนดจะไม่มีผลเสียใดๆ ต่อเครื่องยนต์ทั้งสิ้น

ถาม ออกเทน 91 และ 95 ต่างกันอย่างไร
ตอบ โดยทั่วไปสิ่งที่ทำให้น้ำมันเบนซินมีค่าออกเทนต่างกัน นอกเหนือจากปริมาณองค์ประกอบของน้ำมันเบนซินแล้ว ก็คือสารเติมแต่งที่เติมเข้าไปในน้ำมันเบนซินเพื่อเพิ่มค่าออกเทนให้ได้ค่าตามต้องการ ปัจจุบันมักจะใช้สารออกซิเจนเนต จำพวก MTBE เติมในน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ในปริมาณไม่เกิน 11 % เพื่อให้ได้ค่าออกเทนไม่ต่ำกว่า 95

ถาม ทำไมเครื่องยนต์ที่ต้องการน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ถึงใช้น้ำมัน 91 ก็พอ
ตอบ เนื่องจากผู้ผลิตเครื่องยนต์ได้ออกแบบเครื่องยนต์มาให้สามารถใช้ได้กับน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 91 ได้ ซึ่งเครื่องยนต์ที่ต้องการน้ำมันออกเทน 91 หมายถึงจะสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม เต็มสมรรถนะก็ต่อเมื่อใช้ร่วมกับน้ำมันที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตามการบอกความต้องการค่าออกเทนของเครื่องยนต์มักระบุว่า เครื่องยนต์ต้องการน้ำมันที่มีค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่าก็คือสามารถใช้ได้กับน้ำมันที่มีค่าออกเทนตั้งแต่ 91 เป็นต้นไป

ถาม การใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงกว่าที่เครื่องยนต์ต้องการจะมีผลอย่างไร
ตอบ การใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงกว่าที่เครื่องยนต์ต้องการ เป็นสิ่งที่กระทำได้โดยจะไม่ก่อความเสียหายใดๆกับเครื่องยนต์ นอกจากน้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงจะมีราคาที่สูงกว่าน้ำมันออกเทนต่ำ

ถาม ออกเทน 91 จะมีผลเสียต่อรถยนต์หรือไม่
ตอบ ในกรณีที่รถยนต์มีความต้องการน้ำมันออกเทน 91 แล้วใช้กับน้ำมันออกเทน 91 จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อรถยนต์เลย

ถาม การใช้น้ำมันออกเทน 91 จะทำให้เครื่องยนต์สกปรกจริงหรือ
ตอบ การใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 91 หรือ 95 ไม่ควรก่อให้เกิดความสกปรกที่แตกต่างกัน ยกเว้นแต่สีของน้ำมันทั้งสองชนิดที่แตกต่างกัน (ออกเทน 91 มีสีแแดง ส่วนออกเทน 95 มีสีเหลือง)

ถาม สีแดงของออกเทน 91 เกิดจากอะไร จะมีผลต่อเครื่องยนต์หรือไม่
ตอบ สีแดงของน้ำมันเบนซินออกเทน 91 เกิดจากการเติมสี เพื่อแยกความแตกต่างของน้ำมันเบนซินออกเทนต่างชนิดกัน ตามข้อกำหนดที่ใช้ในประเทศไทย โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อป้องกันการปลอมปน และไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์แต่ประการใด

ถาม การใช้น้ำมันออกเทน 91 กับรถยนต์ที่ต้องการน้ำมัน 91 ช่วยให้ตนเองประหยัดได้อย่างไร
ตอบ เนื่องจากน้ำมันเบนซินออกเทน 91 มีราคาต่อลิตรที่ต่ำกว่าน้ำมันออกเทน 95 ดังนั้นผู้ใช้น่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงได้

ถาม การใช้น้ำมัน 91 กับรถที่ต้องการน้ำมัน 91 ช่วยชาติประหยัดได้อย่างไร
ตอบ สารออกซิเจนเนต (ส่วนใหญ่ใช้สาร MTBE) เป็นสารเติมแต่งที่ช่วยเพิ่มค่าออกเทนให้กับน้ำมันออกเทน 95 จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากยังมีไม่การผลิตในประเทศ ทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าสารออกซิเจนเนต (MTBE) และยังมีต้นทุนการผลิตน้ำมันที่สูงขึ้นปีละหลายพันล้านบาท

ถาม รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 91 แต่เติมน้ำมันเบนซินออกเทน 95 แทน แต่เมื่อกลับมาเติมน้ำมันออกเทน 91 แล้ว ทำไมเครื่องยนต์กระตุก และเครื่องยนต์สะอึก
ตอบ โดยปกติ เครื่องยนต์ที่ต้องการน้ำมันเบนซินออกเทน 91 สามารถเติมน้ำมันออกเทน 95 ได้เลยโดยไม่มีปัญหาอะไร และสามารถกลับมาเติมน้ำมันออกเทน 91 ใหม่ได้อีกโดยที่ไม่ควรจะมีปัญหาใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามถ้าเกิดปัญหาดังกล่าว น่าจะมาจากตำแหน่งการปรับแต่งเครื่องยนต์อาจเคลื่อนไปจากเดิม ควรจะได้มีการตรวจสอบและปรับตั้งตำแหน่งต่างๆ ให้ถูกต้อง

ถาม ทำไมใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 91 แล้ว เกิดอาการเครื่องยนต์น็อค
ตอบ ในกรณีที่ใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 91 กับเครื่องยนต์ที่ต้องการน้ำมันออกเทน 91 จะไม่เกิด การน็อค อย่างแน่นอน ยกเว้นแต่ว่า ไม่ใช่เครื่องยนต์ที่ต้องการน้ำมันเบนซินออกเทน 91 หรือน้ำมันเบนซินที่เติมอาจมีการปลอมปน หรือได้มีการปรับแต่งระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ไปจากเดิม

ถาม ทำไมใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 91 แล้ว เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก
ตอบ ไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ได้ เว้นแต่ว่าน้ำมันเบนซินที่เติมอาจมีการปลอมปน หรือได้มีการปรับแต่งระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ไปจากเดิม

ถาม ทำไมใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 91 แล้วเกิดคราบสีแดงบนเครื่องยนต์
ตอบ น้ำมันเบนซินออกเทน 91ได้มีการเติมสีแดงเข้าไปด้วย เพื่อแยกความแตกต่างจากน้ำมันที่มีค่าออกเทนอื่น ในกรณีที่มีน้ำมันออกเทน 91 เปรอะเปื้อนบนเครื่องยนต์บ้างในการใช้งาน เมื่อน้ำมันระเหยไป อาจเหลือร่องรอยคราบของสีแดงได้ แต่สีที่เติมนี้ไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์แต่ประการใด

ถาม ทำไมใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 91แล้วเกิดปัญหาสายส่งน้ำมันอุดตัน ช่างจึงแนะนำให้ใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 95 แทนจะหาย ถ้าเปลี่ยนจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ และสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากอะไร
ตอบ ปัญหาท่อส่งน้ำมัน ไม่น่าจะมีสาเหตุมาจากการใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 91 หรือ 95 เนื่องจากน้ำมันทั้งสองชนิดมีความสะอาดมาก อย่างไรก็ตามปัญหาท่ออุดตันอาจหมายถึง การเกิดไอน้ำมันในท่อส่งน้ำมัน แล้วทำให้น้ำมันที่เป็นของเหลวไหลได้ยาก หรือเรียกว่า ไออุด (VAPOR LOCK) ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็ไม่น่าเกิดจากการใช้น้ำมันออกเทน 91

ถาม เคยใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทน 91 แล้วเครื่องวิ่งไม่แรง อืด รุ่นพี่จึงแนะนำให้ลองใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 95 หลังทดลองใช้แล้ว พบว่ารถยนต์เร่งได้เร็วขึ้น ถามว่าบริษัทรถยนต์หรอกเราหรือไม่ เรื่องการใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 91 ก็พอ ถ้าไม่เครื่องเร่งได้เร็วขึ้นเป็นเพราะเหตุใด
ตอบ การใช้น้ำมันออกเทน 91 กับรถยนต์ที่ต้องการออกเทน 91 ตรงกัน ไม่น่าจะทำให้สมรรถนะการวิ่งที่อืด หรือเร่งไม่ออก เว้นแต่ว่ารถยนต์คันนั้น ต้องการน้ำมันเบนซินมีค่าออกเทนสูงกว่า 91 หรือมีการปรับแต่งระบบจุดระเบิด หรือเป็นรถยนต์ที่มีอุปกรณ์ knock sensor ที่สามารถปรับจังหวะการจุดระเบิดได้โดยอัตโนมัติ ตามน้ำมันเบนซินที่ใช

ถาม การใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 91 ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนัก และก่อให้เกิดผลเสียแก่เครื่องยนต์ อาทิ เครื่องสะดุด เครื่องร้อน จริงหรือไม่
ตอบ ไม่น่าจะเป็นไปได้

ถาม การใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 91 ทำให้ระบบการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ทำให้เครื่องยนต์อืด เร่งไม่ขึ้น ไม่แรง จริงหรือไม่
ตอบ องค์ประกอบที่น้ำมันเบนซินออกเทน 91 มีน้อยกว่าน้ำมันออกเทน 95 ที่ชัดเจนมากๆ ก็คือปริมาณสารออกซิเจนเนต ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ MTBE สารนี้นอกจากทำให้น้ำมันออกเทน 95 มีค่าออกเทนสูงกว่าน้ำมันออกเทน 91 แล้ว ยังช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากขึ้นได้ เนื่องจากสาร MTBE มีออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ อย่างไรก็ตามน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ถึงแม้จะไม่ได้เติมสารออกซิเจนเนตแต่ก็ให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่สูงมากอยู่แล้ว

ถาม คุณภาพและความบริสุทธิ์ของน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 91 ต่ำกว่าของน้ำมันออกเทน 95 จริงหรือไม่
ตอบ น้ำมันเบนซินออกเทน 91 และ 95 มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน ก็คือสีที่ใช้เติมต่างกัน ส่วนองค์ประกอบที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็คือ ปริมาณสารออกซิเจนเนต (MTBE) ที่ใช้เพิ่มค่าออกเทน นอกจากนั้นเกือบไม่มีอะไรแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ถาม เคยมีการทดสอบมั๊ยว่า น้ำมันเบนซินออกเทน 91 และ 95 เมื่อใช้ไปแล้วในระยะยาว น้ำมันเบนซินออกเทน 91 หรือ 95 จะทิ้งคราบเขม่าไว้มากกว่ากัน
ตอบ การเกิดคราบเขม่าจะแบ่งเป็นจุดสำคัญๆ 3 จุด คือ คราบเขม่าหรือสิ่งสกปรกที่หัวฉีด จุดที่ 2 คือที่ลิ้นไอดี จุดที่ 3 คือภายในห้องเผาไหม้ โดยปกติแล้วรถยนต์ใหม่ ๆ เมื่อเริ่มใช้ไปคราบเขม่าก็จะเริ่มสะสม และจะสะสมจนอยู่ตัวหรือคงที่ เมื่อมีการใช้งานประมาณ 10,000 - 20,000 กม. ก็จะไม่เพิ่มขึ้นอีก คราบเขม่าที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยไม่ได้ขึ้นกับค่าออกเทนโดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับส่วนผสม หรือส่วนประกอบของเนื้อน้ำมัน อย่างเช่นที่ลิ้นไอดี ถ้าเป็นน้ำมันพวกออริฟิน ซึ่งเป็นไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่ง ถ้าออริฟินมากสิ่งสกปรกที่ลิ้นไอดีจะมาก แต่ถ้าภายในห้องเผาไหม้คราบเขม่าจะเกิดจากสารคนละตัว

ถาม เมื่อใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 91 จะมีสีแดงผสมลงไปในน้ำมันเครื่อง เวลาถ่ายน้ำมันเครื่องจะเห็นน้ำมันเครื่องมีสีแดง จะมีผลต่อเครื่องยนต์หรือไม่
ตอบ ไม่มีผลใด ๆ ทั้งสิ้น ได้เคยทดสอบนำน้ำมันเครื่อง จากรถที่ใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 91 มาทดสอบแล้วพิสูจน์ได้ว่า สีแดงที่ตกลงไปในน้ำมันเครื่อง ไม่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่องแต่อย่างใด


ข้อมูลจากวีออสคลับ  Kiss

เห็นว่าเป็นข้อมูลดีดี จึงนำมาฝากเพื่อนๆครับ


บทความ อย่าขับอย่างเดียว ความรู้เรื่องรถยนต์ ทั้งหมด

หน้าหลักเว็บบอร์ด
หน้าหลักเว็บ
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to: